В матеріалі міститься інформація по ринку вивчення іноземних мов в Україні. Розглянуто наступне: щорічний приріст учнів, прибуток компанії, ядро бізнесу, власні інновації, майбутнє ринку освіти.

У цьому огляді наведено аналітичну інформацію щодо ринку вивчення мов в Україні. Розглянуто: основні мотивації вивчення іноземних мов для українців, яку іноземну мову українці вважають найпопулярнішою за результатами опитування, відсоток українців володіє принаймні однією іноземною мовою, двома та трьома відповідно, три найпоширеніші іноземні мови, крім англійської, які знають українці, оцінка оптимального віку для вивчення іноземних мов та який вік вони вважають найбільш підходящим для цього, основні фактори, які заважають українцям вивчати іноземну мову, ключові стимули для вивчення іноземної мови, визначені українцями, державне регулювання ринку.

У матеріалі представлена аналітична інформація щодо ринку вивчення мов. Розглянуто: зацікавленість у вивченні української мови, кількість вивчаючих українську мову в Ірландії, Німеччині, Польщі, Чехії, Великобританії та США, популярну мову для навчання серед українців.

У матеріалі представлена аналітична інформація щодо ринку вивчення польської мови українцями. Розглянуто: частка працевлаштованих у Польщі українців, які вже опановують польську мову, щоб згодом отримати там висококваліфіковану роботу, частка респондентів планують навчання найближчим часом, частка тих, хто стверджує, що для того, щоб забезпечити себе гідним рівнем життя в Польщі, ним достатньо знань рідної мови, середня зарплата, які переважно займають українці в Польщі, коментар експерта ринку.

У матеріалі представлена аналітична інформація щодо ринку перекваліфікації в Україні та світі. Розглянуто: оцінка експертів кількості робочих місць, які можуть зникнути/з'явитися протягом цього десятиліття, Україна в рейтингу країн світу з перекваліфікації, Україна в рейтингу країн з технологічних компетенцій, в бізнес-домейні.

У публікації представлені результати аналізу впливу рівня знання англійської мови на заробітну плату в Україні з листопада по грудень 2020 року. Розглянуто рівень англійської серед опитаних, рівень заробітної плати в залежності від рівня англійської, частота необхідності англійської мови на роботі.

В огляді наведено аналітичні відомості щодо ринку Е-learning України. Розглянуто: характеристика ринку, суть ринку, загальна інформація щодо державного регулювання ринку електронного навчання в Україні, загальна характеристика держполітики, оцінка актуальності та законності регулювання ринку е-learning в Україні, регуляторні бар'єри для розвитку ринку, перелік цілей державного регулювання, інструменти регулювання.

Огляд містить аналітичну інформацію щодо ринку електронного навчання в Україні. Розглянуто: основні тенденції української освіти, кількість шкіл та учнів в Україні, заходи щодо покращення ситуації на освітньому ринку, сума виділених коштів на розробку освітньої платформи, існуючі ризики та інші тренди.

У матеріалі представлені аналітичні відомості щодо ринку Е-learning України. Розглянуто: коментарі експертів (тези) щодо обговорення ринку Е-learning України, його основних трендів та очікувань.

У даному матеріалі представлені відомості щодо ринку тренінгів України, розглянуто: стан та тенденції ринку тренінгів України, історія розвитку тренінгів у країні, основні показники ринку станом на 2012 рік, а саме, фінансова ємність ринку, середня сума тренінгу експертів, топ-3 найбільш потрібних професій сегменту тренінгового бізнесу.

Огляд містить відомості щодо ринку корпоративного навчання України за результатами вересня 2017 року. Розглянуто: стан ринку корпоративного навчання, тенденції попиту на дані види послуг серед українських роботодавців, питома вага компаній, на яку діє система корпоративного навчання, найбільш популярні види навчальних програм, серед українських компаній, думка учасників програм щодо її ефективності.

В даному матеріалі представлено аналітичну інформацію щодо ринку корпоративного навчання в Україні, розглянуто: світовий досвід у проведенні корпоративного навчання, фактори, що гальмують розвиток тренінгів у компаніях в Україні, ключовий принцип корпоративного навчання, методи українських компаній у навчанні співробітників, цілі та перспективи навчання.

У даному матеріалі містяться відомості щодо ринку тренінгів та коучингу, розглядається наступне: коментарі експертів з розвитку ринку на 2016 рік, ключові тенденції щодо нього, відмінні тенденції розвитку попиту на послуги тренінгових провайдерів.

В даному огляді представлена аналітична інформація щодо ринку мовних курсів України, розглядається: стан та тенденції ринку курсів іноземних мов, кількість курсів, що функціонують у країні, частка курсів SpeakUp на ринку країни, частка українців, які цікавляться англійською мовою, зміна вартості навчання на курсах, топ тренінгових компаній України та вартість навчання у них.

У публікації міститься матеріал з ринку автошкіл України, розглядається таке: кількість автошкіл, представлених на українському ринку за підсумками 2015 року, коментарі експертів щодо ринку, фактори, що впливають на нього, розцінки на навчання в автошколах, десятка найбільших автошкіл України, їх дохід та прибуток за підсумками 2014 та 2013 рр.

Стаття містить аналітичні відомості щодо ринку тренінгових послуг України, а саме: темпи зростання попиту на тренінгові та освітні послуги за 2015 рік, приріст ринку у звітному році порівняно з АППГ, тренінги, на які зріс попит, тренди ринку, топ компаній, що представляють спеціалізовані курси, обсяги їх прибутку та доходів у 2014/13 рр.

Дані, що містяться у зазначеному огляді, надають інформацію щодо ринку автомобільних шкіл України. А саме: проблеми українських автошкіл, державне регулювання галузі, прогалини в ньому, кількість українських автошкіл, які можуть закритися після атестації, кількість свідчень, відведених на 1 автошколу, коментарі експерта.

Зв'язатися з нами