В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку маркетингових сервісів в Україні за 2022 рік. Розглянуто наступне: рейтинг агентств маркетингових сервісів згідно доходів за 2022 рік, об'єм доходів учасників рейтингу, % в загальному об'ємі доходів участників рейтингу, ключові послуги та клієнти агентств-учасників рейтингу в 2022 році, розподіл доходів агентств-учасників за сегментами в 2022 році, розподіл доходів агентств-учасників за послугами Trade marketing в 2022 році.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку маркетингових послуг в Україні за 2022 рік. Розглянуто наступне: обсяг ринку маркетингових досліджень за 2022 рік, обсяг ринку маркетингових досліджень у 2003-2022 рр., трійка лідерів ринку в 2022 році, коментарі лідерів ринку стосовно стану ринку в 2022 році, основні оператори ринку маркетингових досліджень в Україні у 2022 році, керівники та розташування головного офісу в Україні операторів ринку маркетингових досліджень в Україні в 2022 році, обсяг замовлень на маркетингові дослідження, розподіл замовлень на маркетингові дослідження за основними ринками, галузевий розподіл замовлень за 2016-2022 рр., галузевий розподіл замовлень на маркетингові дослідження, 2022, методи досліджень за 2007-2022 рр., структура кількісних та якісних методів маркетингових досліджень, 2020, 2022 роки, структура ринку маркетингових досліджень за типом дизайну, структура ринку маркетингових досліджень за типами досліджень у 2015–2022 рр., структура персоналу у компаній, 2015–2022 рр.

Звіт надає аналітичну інформацію щодо розвитку PR-індустрії в Україні у 2022 році. У ньому розглядаються такі аспекти: характеристики HR-фахівців, ключові сфери діяльності в галузі PR, вік респондентів, їхня вища освіта, наявність додаткової освіти в галузі PR, тип і формат роботи, кількість співробітників у компаніях, галузі, в яких працюють компанії, склад PR-команд після 24 лютого 2022 року, річний дохід компаній, взаємодія з PR-агентствами, основні виклики та проблеми, з якими стикаються PR-команди, основні інструменти, що використовуються в роботі, інші інформаційні дані, а також висновки та прогнози щодо майбутнього розвитку PR-сфери.

Звіт містить аналітичну інформацію щодо розвитку PR-індустрії в Україні у 2022 році. У ньому розглянуто наступні аспекти: поточний стан PR-індустрії в Україні у 2022 році у світлі повномасштабної війни, зміни, що відбулися у сфері PR в Україні, включаючи зміни у складі команд PR-фахівців, особливості їх роботи та умов зайнятості, демографічні характеристики працівників української PR-індустрії, такі як стать та освіта, розподіл працівників PR-сфери за різними типами роботодавців та секторів економіки, ключові завдання, на які зосереджують увагу PR-фахівці у своїй роботі, взаємодію з PR-агентствами та запити до них з боку компаній та професіоналів у галузі PR, головні труднощі та виклики, з якими зіткнулися PR-фахівці у 2022 році, включаючи обмеження у бюджеті та особливості роботи в умовах війни, роль соціальних медіа у комунікаціях, включаючи кращі платформи, методи вимірювання результатів PR-кампаній та використання моніторингових інструментів, джерела інформації та вплив ЗМІ на діяльність PR-фахівців, а також вплив війни на роботу у сфері PR та прогнози на майбутнє.

У цій статті розглядається важливість та необхідність консалтингових послуг для малого та середнього бізнесу. Розглянуто наступне: переваги зовнішньої консультаційної підтримки та експертної думки для підприємців, основні галузі, в яких може знадобитися консалтинг (фінанси, маркетинг, управління персоналом та технологічні інновації), переваги роботи з незалежними експертами, які мають досвід та знання у конкретній галузі.

У матеріалі представлена аналітична інформація щодо консалтингових послуг в Україні. Розглянуто: частка респондентів (бізнесу), які користуються консалтинговими послугами, частка компаній, які користуються консалтинговими послугами на платній основі, проблеми ринку консалтингових послуг, на думку респондентів, короткі висновки.

У матеріалі представлений рейтинг найбільших аудиторських компаній України. Розглянуто: топ-5 аудиторських компаній, компанії, що входять до міжнародної мережі, топ-15 аудиторських компаній.

В огляді представлені аналітичні відомості щодо ринку бізнес-брокерства України. А саме: перелік кращих бізнес-брокерів з продажу бізнесу та залучення капіталу.

У статті подано звітні відомості щодо ринку послуг перекладацьких компаній України за підсумками 2018 року та прогнози на 2019 рік. Розглянуто: тенденції ринку перекладу останніх 5 років, виторг великих компаній у 2017-2018 рр., порівняння з виручкою в інших країнах, споживачі послуг таких компаній, короткі висновки.

У даному маркетинговому дослідженні представлено аналітичну інформацію щодо ринку PR послуг України. Розглянуто: оцінку PR-фахівців провідних компаній ринку PR (public relation) послуг в Україні, ефективність послуг, основні проблеми галузі, найбільш затребувані послуги галузі.

У даному матеріалі представлені аналітичні відомості щодо ринку PR послуг України. Розглянуто: стан та тенденції ринку, обсяг ринку, затребуваність інструментарію, особливості роботи з клієнтами, огляд складнощів та завдань, коментар експерта з ринку.

У дослідженні представлені основні аналітичні дані щодо ринку консалтингових послуг України, розглядається: динаміка зростання обороту ринку консалтингових послуг у Європі за 2013-2015 рр., порівняння обороту ринку консалтингових послуг та ВВП країн, рейтинг топ-20 найкращих консалтингових фірм за 2015 рік, динаміка ємності ринку консалтингових послуг України за 2007-2015 рр., галузева структура ринку, кількість підприємств, що діють за напрямом консалтингу, обсяги реалізованих послуг підприємств України за 2015 рік, короткі висновки та прогнози.

Стаття містить аналітичні відомості щодо ринку консалтингових послуг України, а саме: тренди ринку консультаційних послуг України у звітному році, динаміка ємності ринку консалтингових послуг в Україні з 2007-2015 рр., структура ринку у розрізі галузей, темп скорочення консультаційних послуг у 2015 р. , десятка великих консалтингових компаній з надання консультацій оподаткування, бухгалтерії та аудиту, коментарі експерта з ринку, топ-7 компаній із чистого доходу за 2014 р., цінова політика ринку.

В огляді подано інформацію щодо ситуації на українському ринку консалтингових послуг. Розглядається таке: обмеження, які не дозволяють ринку консалтингових послуг стрімко зростати, частка Києва на ринку консультаційних послуг, частка консультаційних послуг України у ВВП, ємність ринку консультаційних послуг в Україні в динаміці з 2007 по 2014 рр., ємність ринку консультаційних послуг в Україні 2009 року за сегментами, світові лідери на українському консультаційному ринку, попит на консультаційні послуги, основні споживачі консультаційних послуг, причини відмов МСП від послуг консультантів, попит на окремі види консультаційних послуг, зацікавленість консалтингових компаній у навчанні.

Матеріал, представлений у цьому огляді, містить інформацію щодо ринку маркетингових досліджень України. Розглядається таке: показники обсягу ринку маркетингових досліджень в Україні в динаміці з 2003 по 2013 рр., темпи зростання/падіння обсягу ринку маркетингових досліджень, найбільші оператори українського ринку маркетингових досліджень, частки операторів на ринку маркетингових досліджень України, структура ринку маркетингових досліджень в Україні в розрізі категорій замовників, середньозважена ціна маркетингових досліджень в Україні в період з 2007 по 2013 рр. маркетингових досліджень, компанії, які проводять кількісні дослідження, структура ринку маркетингових досліджень на кшталт дизайну, кількість задіяних співробітників у компаніях та багато іншого.

У цьому огляді міститься інформація про ситуацію, основні тенденції та прогнози ринку консалтингових послуг в Україні, а саме: цілі дослідження, ринок у розрізі країн, ємність ринку, ємність ринку за сегментами, проблеми розвитку ринку, шляхи вирішення проблем, перспективи розвитку. конкуренція (світові лідери на українському консультаційному ринку, структура власності, спеціалізація, кількість співробітників, кількість проектів, дохід на одного співробітника, проекти у сфері енергозбереження та екології, джерела інформації, професійні об'єднання), споживачі (характеристика МСП України, попит, попит), навчання, тенденції та багато іншого.

Місткість ринку консалтингу розподілена наступним чином. Перше місце посідає сегмент консалтингового ринку в інформаційних технологіях (27%), що становить майже третину загального обсягу. На другому місці – юридичний консалтинг, який займає 15% ринку. Далі йдуть маркетингові дослідження ринків (13%), фінансовий консалтинг та аудит (11%), реорганізація та реструктуризація – 9%, сегмент навчального консалтингу, куди входять тренінги та семінари – 5% та стратегічне планування – 4%. Окремо виділено види консалтингу, які займають незначну частину сегмента — від 4 до 0,3%. Це консалтинг з оцінки вартості, управління персоналом, розробка бізнес-планів, енергозбереження, сертифікація та

Попит на маркетингові дослідження настільки великий завдяки тому, що керівники компаній хочуть мати всілякі дані про ринок, особливо про те, як змінилася ринкова ситуація. Крім того, великий попит на аналітичну функцію говорить про те, що для них також важливим є контроль внутрішніх та зовнішніх показників компанії (динаміка продажів, ринкова частка, кількість нових клієнтів та інше), т.к. зараз як ніколи важливо швидко реагувати за найменших відхилень від «норми». Маркетингові заходи так само популярні. Щодо маркетингових заходів (виставки, семінари, конференції), то, як їх раніше проводили, так і продовжують проводити, незважаючи на кризу. Однак підхід до вибору та організації заходів змістився у бік пошуку максимально ефективних рішень. Прийде поламати голову, як би зацікавити більше клієнтів з мінімальними вкладеннями. Слід зазначити, що більше

Зв'язатися з нами