В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку насінництва в Україні станом на березень 2024 року. Розглянуто наступне: частка зернових, бобових та олійних культур у структурі посівних площ від загальних посівів, необхідний обсяг насіння нових високопродуктивних сортів і гібридів для щорічної сівби зернових, олійних та зернобобових культур, ярих та озимих зернових, загальне виробництво насіння в Україні, частка насіння зернових, бобових та олійних від загального кондиційного насіння, частка насіння зернових, зернобобових та олійних культур від загальних витрат на насіння.

В матеріалі міститься аналітична інформація по галузі насінництва зернових, олійних та бобових культур в Україні за 2023 рік. Розглянуто наступне: історія розвитку українського законодавства, що регулює ринок насінництва, вимоги законодавства щодо насіння для сівби, структура видового складу сортових ресурсів України 2022 рік порівняно із 1991 роком, виробництво кондиційного насіння зернових, бобових та олійних в Україні в 2022 році, виробництво насіння UA селекції основних зернових, бобових та олійних в 2020-2022 роках, частка насіння UA селекції основних зернових, бобових та олійних в 2020-2022 роках, динаміка продажу кондиційного насіння основних зернових, бобових та олійних культур в Україні, продаж кондиційного насіння основними виробниками в Україні, експорт насіння зернових, бобових та олійних культур за 2022 рік, динаміка експорту насіння зернових та олійних культур, імпорт насіння зернових, бобових та олійних культур за 2022 рік, співвідношення ціни експорту та імпорту на насіння у 2022 році, динаміка цін на імпортне насіння зернових та олійних культур за 2007 - 7 місяців 2023 рр., основні показники розвитку насінництва зернових, бобових та олійних культур в Україні станом на 1.1.2023, вартість кондиційного насіння та потенційного нарахування роялті в Україні у 2021 році, розміри потенційних роялті та селекційних виплат в Україні у 2021 році, фактичні та запропонований ланцюги доданої вартості виробництва кондиційного насіння в Україні та світі, система збору селекційних платежів у Франції, система збору селекційних платежів у країнах ЄС, правове забезпечення охорони інтелектуальної власності на сорти рослин, напрями вирішення проблем насіннєвої галузі, потенціал розвитку галузі насінництва в Україні.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку насіння в Україні. Розглянуто наступне: головні завдання насінництва, історія розвитку галузі насінництва в Україні, вигоди вирощування насіння в Україні, розвиток насінництва попри повномасштабну війну, заплановані для введення в експлуатацію потужності виробництва насіння у післявоєнне десятиліття, перспективи галузі на 2024 рік.

У матеріалі представлена аналітична інформація щодо ринку посівного та посадкового матеріалу в Україні. Розглянуто: коментарі учасників ринку сільського господарства, коментарі виробників посівного матеріалу щодо інвестицій в розвиток потужностей власного заводу з виробництва насіння кукурудзи.

У матеріалі представлена аналітична інформація щодо ринку посівного та посадкового матеріалу в Україні станом на серпень 2022 року. Розглянуто: стан та тенденції українського ринку посівного та посадкового матеріалу, основні проблеми ринку, коментарі учасників ринку, зміна структури посівних площ, короткі висновки.

В огляді представлена аналітична інформація щодо ринку посівного та посадкового матеріалу в Україні. Розглянуто: коментарі учасників ринку, технологічні особливості насіннєвого фонду, ланцюжок постачання посівного матеріалу, розвиток насіннєвого ринку, перспективи його розвитку в Україні, Європі та світі.

В огляді представлена аналітична інформація щодо ринку насіння в Україні. Розглянуто: кількість сертифікованих насіння на посівні та товарні якості на кінець 2020 року, насіннєвий фонд основних с/г культур у 2020 році, кількість виданих нових сертифікатів насіння, обсяг сертифікованого насіння у 2020 році, тенденції розвитку ринку насіння протягом останніх 30-ти років.

В огляді представлена ​​аналітична інформація щодо ринку засобів захисту рослин України. Розглянуто: зміна площі використання ЗЗР у 1990 та 2020 рр., зміна застосування засобів захисту рослин у 1990 та 2020 рр., динаміка експорту та імпорту СЗР у натуральному та грошовому виразах з 2010-2020 рр., тенденції розвитку ринку засобів захисту рослин на протязі останніх 30-ти років, застосування ЗЗР у розрізі культур у 2020 році, кількість сертифікованих насіння на посівні та товарні якості на кінець 2020 року, насіннєвий фонд основних с/г культур у 2020 році, тенденції розвитку ринку насіння протягом останніх 30-ти років.

У звіті подано аналітичну інформацію щодо ринку насіння України на початок сезону 2021 року. Розглянуто: стан та тенденції українського насіннєвого ринку, фактори впливу на ринок, географія імпорту в розрізі країн, динаміка експорту насіння та структура, експортний потенціал виробництва насіння, топ-10 виробників насіння кукурудзи, динаміка виробництва соняшника та соняшникової олії з 2017 року та соняшникової олії.

У матеріалі представлений реєстр суб'єктів насінництва та рослинництва України 2021 р. А саме: зареєстровані суб'єкти у розрізі областей, культури, сорту, обсягів, дати укладання, базове та сертифіковане насіння.

У публікації представлена аналітична інформація щодо ринку посівного насіння в Україні. Розглянуто: оцінку ефективності виробництва насіння зернових культур, аналіз сучасного стану та перспективи розвитку насінництва в Україні, потенційні обсяги виробництва сортового насіння та посадкового матеріалу, перспективні шляхи прискорення розвитку організації ринку насіння та посадкового матеріалу в Україні.

В огляді представлена аналітична інформація щодо ринку посівного та посадкового матеріалу в Україні. Розглянуто: поточний стан інноваційної підтримки в рослинництві, її економічні та соціальні аспекти, основні результати щодо інноваційної підтримки галузі рослинництва в Україні.

Огляд містить аналітичну інформацію щодо ринку насіння України у 2020 році. Розглянуто: стан та тенденції насіннєвого сегменту України, зміна площ посівів насіннєвої пшениці та тритикале за типами в Україні, зміна площ посівів насіннєвого ячменю в Україні у 2019 та 2020 рр., зміна площ посівів нішевих культур в Україні у 2020 та 2019 рр., тенденції зовнішньої торгівлі на ринку насіння, динаміка імпорту зернових культур в Україні з 2017-2020 рр., географія імпорту насіння кукурудзи, пшениці, жита, ячменю, динаміка експорту зернових культур, короткі висновки.

В огляді представлена аналітична інформація щодо ринку насіння соняшника України за підсумками 2020 року. Розглянуто: експорт насіння соняшника за вересень-грудень 2020/21 МР, структура імпорту українського насіння соняшника у географічному розрізі.

Публікація містить реєстр суб'єктів насінництва та рослинництва України 2020 року. А саме: зареєстровані суб'єкти в розрізі областей, культури, сорту, обсягів, дати ув'язнення, базове та сертифіковане насіння.

В огляді представлені аналітичні відомості щодо ринку насіння (посівного та посадкового матеріалу) України. Розглянуто: стан та тенденції ринку насіння, тенденції зовнішньої торгівлі насінням, коментар експерта щодо позиції України на міжнародних ринках, топ-10 основних імпортерів насіння на глобальному ринку, короткі висновки.

У матеріалі представлені відомості щодо ринку насіння в Україні. Розглянуто: стан та тенденції ринку насіння України, найзатребуваніші сорти, рівень української селекції з пшениці, ячменю, кукурудзи, соняшника, цукрових буряків, насіннєві тренди поточного сезону.

Огляд містить аналітичні відомості щодо ринку посівного та посадкового матеріалу України. Розглянуто: думку експерта щодо можливого обсягу реалізації посівного та посадкового матеріалу України, питома вага посівів сої, ярої та озимої пшениці, ячменю ярого та озимого, жита, просу, гречки та рису, щорічний обсяг закупівель насіння України, роль держави у розвитку ринку.

В огляді представлені аналітичні відомості щодо ринку насіння України за підсумками січня-листопада 2020 року. Розглянуто: обсяги імпорту насіння зернових та насіння олійних культур в Україну в січні-листопаді 2020 р., загальна сума імпорту, порівняння з показником вітчизняного виробництва, структура імпорту за видами культур, структура закупівель у розрізі країн, структура поставок сої, ріпаку та кукурудзи географічному розрізі, тенденції у закупівлі насіння цукрових буряків та овочів.

У матеріалі представлені аналітичні відомості щодо ринку насіння України. Розглянуто: стан, тенденції та проблеми ринку насіння, коментар експерта з ринку, особливості застосування додаткового сервісу на ринку, причини необхідності.

Зв'язатися з нами