В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку вина та винних продуктів в Україні. Розглянуто наступне: загальну площу виноградних насаджень за період 2022 року та аналогічний період 2021 року, основні проблеми виноградної галузі, вартість грантів за період 2022 року та порівняння її із поточним роком, обсяг допомоги ЄС в 2023 році, а також обсяг державної допомоги станом на 2023 рік в тому числі і у формі державного кредитування, надходження до держбюджету від підакцизних товарів за січень-грудень 2022 року, порівняння обсягів виробництва винних продуктів за 2021 та 2022 роки, кількість діючих ліцензій та співвідношення ліцензій між 2021 та 2022 роками, порівняння акцизних ставок України та країн ЄС.

У публікації представлено аналітичну інформацію щодо ринку виноградарства в Україні. Розглянуто: стан та тенденції виноградарства в Україні, динаміка зміни насаджень виноградників у всіх категоріях господарств, динаміка виробництва винограду у всіх категоріях господарств, питома вага у виробництві винограду різних категорій господарств у 2021 році, короткі висновки та перспективи галузі.

У статті подано аналітичну інформацію з виноводства в Україні на початок 2022 року. Розглянуто: стан та новини ринку, тенденції зростання цін на вино в Україні, фактори, що впливають на зростання цін на алкоголь, динаміка площі під виноградники в Україні за останні 5 років, виробництво винограду у 2021 році порівняно з показником 2018 року, собівартість виробництва тихих вин у 2022 році, причини зростання собівартості.

У матеріалі представлена аналітична інформація щодо ринку винопереробки в Україні за підсумками 2021 року. Розглянуто: обсяг переробленого винограду у 2021 році, приріст до показника 2020 року, обсяг виробництва виноматеріалів в Україні у 2021 р., обсяг використаних виноматеріалів для виробництва шампанського та ігристих вин/коньяку/столових та кріплених вин, обсяг виноградних насаджень Одеської області.

В огляді представлена аналітична інформація щодо ринку виноробства в Україні у 2021 році. Розглянуто: коментар експерта щодо змін у державному регулюванні галузі виновництва для підтримки розвитку ринку.

В огляді представлена ​​аналітична інформація щодо ринку продукції виноробства в Україні. Розглянуто: аналіз динаміки ринку в сегментах вирощування та переробки винограду, номенклатури виробництва, розподілу та споживання вина показав невідповідність пропозиції сировини на ринку для завантаження потужностей виноробних підприємств, співвідношення експорту вина до імпорту, обсягу виробництва до експорту та імпорту, частка вітчизняного виробництва та імпорту в фонд споживання, ємність внутрішнього ринку при споживанні вина в Україні на рівні європейських країн, обсяг капіталовкладень для його забезпечення пропозицією виноробної продукції, шляхи та напрямки розвитку виробничого та споживацького потенціалу вітчизняного ринку вина.

Звіт містить аналітичну інформацію щодо ринку виноробства в Україні за підсумками 2020 року. Розглянуто: стан та тенденції українського ринку виноробства, обсяги переробленого виноматеріалу у 2020 році, приріст до АППГ, темпи скорочення переробки виноматеріалів по областях України (Миколаївська та Одеська), обсяг випуску виноматеріалу для столових вин, обсяг випуску виноматеріалу для ігристих вин, 2020 року.

У матеріалі представлена аналітична інформація щодо ринку винограду Херсонської області. Розглянуто: стан та тенденції ринку винограду Херсонської області, обсяг збирання винограду у поточному сезоні, обсяг площі, з якої знятий урожай.

У матеріалі представлена аналітична інформація щодо ринку винопродукції в Україні. Розглянуто: частка продажів через роздрібну мережу виробленого в Україні вина, динаміка продажів з 2005 року, динаміка продажів коньячних виробів, ігристих та шампанських вин, причини скорочення продажів, динаміка перероблених виноматеріалів за 2018-2019 рр., обсяг імпорту короткі висновки експерта.

В огляді представлена аналітична інформація щодо ринку виноматеріалів в Україні за підсумками 2019 року. Розглянуто: обсяг вироблених виноматеріалів в Україні в 2019 році, виробництво виноматеріалів для шампанського та ігристих вин, коньячних виноматеріалів, їдалень, кріплених, обсяги переробленого винограду за сортами, обсяги переробленого винограду в Одеській області, Миколаївщин.

У публікації представлені аналітичні відомості щодо ринку виноградарства в Україні. Розглянуто: динаміка виробництва винограду в 2014-2018 рр., динаміка насаджень та виробництва винограду в Україні в 2014-2018 рр., динаміка виробництва виноматеріалів, динаміка виробництва винопродукції в Україні, експорт / імпорт Україна винопродукції в 2018 році, динаміка винопродукції протягом 2014-2018 років, проблемні питання у виноградарстві, динаміка виробництва спирту коньячного в 2014-2018 рр., динаміка використання імпортних коньячних спиртів при виробництві ординарних коньяків України.

У даному матеріалі представлені аналітичні відомості щодо ринку винограду в Україні за підсумками 10 місяців 2019 року. Розглянуто: обсяг імпорту винограду за 10 місяців поточного року, порівняння імпорту та експорту з аналогічними періодами 2018 р., обсяг імпорту винограду у 2017 році, рівень рентабельності винограду у 2018 р.

Огляд містить аналітичну інформацію щодо ринку продуктів виноробства в Україні в 2018 році. Розглянуто: актуальні проблеми та сучасні тенденції розвитку світового та українського ринку виноградарства, гострі питання у виноробній галузі України та визначення шляхів їх оптимального вирішення.

У цьому огляді представлені аналітичні відомості щодо світового ринку винограду. Розглянуто: країна-лідер у світовому виробництві винограду, причини світового лідерства країни, найбільший гравець ринку Європи у сегменті столового винограду, причини лідерства на ринку, динаміка виноградного ринку регіонами країни, економічна віддача бізнесу.

В огляді представлена інформація щодо ринку винограду України. Розглянуто: стан та динаміка виробництва столового винограду в країні, динаміка імпорту столового винограду з серпня-жовтня 2018 р., думка учасників ринку щодо його основних тенденцій.

У статті подано аналітичну інформацію щодо ринку винограду Молдови. Розглянуто: коментар експерта з жнив у поточному сезоні, причини повільного темпу жнив-2018, динаміка оптової ціни на виноград основного сорту в поточному сезоні, причини зростання ціни, інші проблеми ринку.

В огляді представлені аналітичні відомості щодо цін на столовий виноград. Розглянуто: мінімальну ціну на виноград в оптових закупках на початок жовтня 2018 року, огляд цін у Грузії та Таджикистані, ціну реалізації винограду українськими гравцями, приріст ціни на виноград за перший тиждень жовтня в Україні, порівняння з цінами в інших країнах.

У матеріалі представлені аналітичні відомості щодо ринку винограду в Україні. Розглянуто: приріст урожаю винограду в Україні в поточному сезоні, характеристика цього сезону та вплив на врожайність винограду, фактори, що вплинули на якість вирощеного винограду.

Огляд містить реєстр виноградних насаджень Миколаївської та Херсонської областей 2017 року. Розглянуто: райони області, напрями використання, рік посадки, площу, наявність краплинного зрошення та шпалери.

У даній публікації представлені відомості щодо ринку виноробства України, а саме: стан та тенденції ринку, проблеми виноробства в країні, державне регулювання галузі, динаміка площ виноградників у країні з 2010 року, динаміка валового збору та переробки винограду у період з 2010 – 2016 років. , виробництво та споживання вина за 6 останніх років.

Зв'язатися з нами