В матеріалі міститься аналітична інфорамація по ринку соєвого шроту в Україні. Розглянуто наступне: експорт соєвого шроту з України у грудні та листопаді 2023/24 МР, основний ринок збуту, основний маршут експорту.

У матеріалі представлена аналітична інформація щодо ринку основних елементів для комбікормів в Україні. Розглянуто: стан та тенденції ринку, коментар експерта з ринку комбікорму, вартість основних елементів станом на липень 2022 року, фактори зростання цін.

Огляд містить аналітичну інформацію щодо ринку комбікормів в Україні на червень 2022 року. Розглянуто: стан та тренди українського ринку зернових та комбікормів, коментар експерта ринку, ціни на ринку, очікування експертів щодо зростання цін на комбікорм, ситуація з готовими комбікормами чи преміксами.

Матеріал містить аналітичну інформацію щодо ринку комбікормів України на початок 2022 року. Розглянуто: стан та тенденції українського ринку комбікормів, коментар експерта ринку, динаміка цін на комбікорми в Україні, фактори, що впливають на ціни на ринку, короткі висновки.

У публікації представлено аналітичну інформацію щодо ринку комбікормів в Україні. Розглянуто: стан та тенденції українського ринку комбікормів, коментар експерта ринку, фактори, що впливають на ринок та ціни на комбікорми, обсяг виробництва комбікормів в Україні, гравці ринку, зміна ринку за останні роки.

У публікації представлена аналітична інформація щодо ринку комбікормів в Україні. Розглянуто: стан та тенденції українського ринку комбікормів, ключовий продукт ринку, частка корму для птиці від загального обсягу виробництва корму для птиці, структура ринку комбікорму за видами (для птиці, свиней, БРС), динаміка виробництва кормів з 2013 року, динаміка виробництва кормів категоріям, міжнародне виробництво кормів.

Огляд містить аналітичні відомості щодо ринку комбікормів та преміксів України. Розглянуто: стан та тенденції розвитку тваринництва України, динаміка поголів'я свиней з 2017-2019 рр., динаміка поголів'я ВРХ, динаміка поголів'я свійських птахів, тенденцій розвитку ринку комбікормів у 2017-9 міс. 2019 рр., динаміка відгодівлі домашніх птахів комбікормами в розвиненому тваринництві в загальній чисельності поголів'я домашніх птахів за 2017 – 2018 рр., динаміка відгодівлі свиней комбікормами в розвиненому тваринництві в загальній чисельності поголів'я свиней за 2018 тваринництві у загальній чисельності поголів'я ВРХ, основні показники ринку комбікормів в Україні у натуральному вираженні у 2017 – 9 міс. 2019 рр., показники ринку преміксів (виробництво, імпорт, експорт, ємність), динаміка виробництва та реалізації комбікормів та преміксів, динаміка експорту комбікорму/преміксу з України в 2017-9 міс. 2019 р., структура експорту комбікорму/преміксу за видами тварин з України, динаміка та структура імпорту, висновки.

У матеріалі представлені аналітичні відомості щодо ринку комбікормів в Україні. Розглянуто: коментар експерта з ринку комбікормів в Україні, обсяг переробки фуражної пшениці, динаміка цін на фуражну пшеницю з 31.08.2018 -31.05.2019 рр., обсяг переробки ячменю на корм з січня-грудень, обсяги переробки кукурудзи на корм, шрот.

У матеріалі представлені аналітичні відомості щодо ринку сировини для комбікорму в Україні. Розглянуто: стан та тенденції ринку сировини для комбікорму, коментар експерта з ринку, виробництво та використання зерна в Україні з 2013/2014 – 2019/2020 рр., виробництво, експорт та споживання шроту в Україні.

Огляд містить аналітичну інформацію щодо ринку соєвого та соняшникового шроту в Україні. Розглянуто стан українського ринку АПК, структура зібраних площ за видами культур в Україні, основні тенденції розвитку ринку тваринництва в Україні, проблеми галузі, короткі висновки щодо світового ринку тваринництва.

Огляд містить аналітичні відомості щодо ринку комбікормів України за підсумками 2018 року. Розглянуто: обсяг переробки зернових на комбікорм за підсумком 2018 року, приріст переробки порівняно з АППГ, структура споживання комбікормів, тенденції у виробництві, коментар експерта з ринку, короткі висновки експертів.

У матеріалі представлені відомості щодо ринку комбікормів України за підсумками 2018 року. Розглянуто: обсяг та приріст переробки комбікорму в Україні за результатами року, структура споживання комбікормів та найбільші сегменти-споживачі, інші тенденції у динаміці виробництва комбікормів за сегментами.

У статті представлено статистичну інформацію про ринок комбікормів України у 2017 році. Розглянуто: обсяги використання у тваринництві в розрізі концентрованих, грубих, соковитих та інших видів кормів, а також тенденції та особливості даного ринку.

У матеріалі подано інформацію про експорт соєвого шроту у квітні 2018 року. Розглянуто: обсяг експорту в натуральному вираженні та зміна з аналогічного періоду 2017 року, основні країни імпортери за 2017\2018 МР та їх частки.

У матеріалі представлена інформація про експорт соєвого шроту\макухи за 2017\2018 МР. Розглянуто обсяг експорту за вересень-січень 2017\2018 МР, структуру експорту та основні країни експортери.

У матеріалі представлено статистичну інформацію про ринок шроту в Україні за квітень 2018 року. Розглянуто: обсяг експорту шроту в натуральному та грошовому вираженні, а також обсяги експорту основної масложирової продукції.

У матеріалі представлена аналітична інформація щодо ринку шроту в Україні. Розглянуто: особливості даного виду сировини, сфери застосування, основні виробники та експортери шроту в Україні, види шроту, світові виробники шроту, а також основні переваги та недоліки шроту.

У матеріалі представлений огляд на макуху. Розглянуто: види виробленої макухи, сфери застосування макухи, світові виробники даного продукту, найбільші виробники та експортери макухи, а також переваги та недоліки макухи.

У матеріалі представлена статистична інформація про ринок експорту соняшникового шроту за 9 місяців 2017\2018 МР до Китаю в натуральному вираженні та частка Китаю у загальних експортних поставках

У матеріалі представлена статистична інформація про найбільших виробників соєвого шроту України за 7 місяців 2017\2018 МР щодо частки ринку в натуральному вираженні та динаміка за аналогічний період минулого минулого МР.

Зв'язатися з нами